O konferencji

 

KONFERENCJA NAUKOWA


WYZWANIA ROZWOJU TRANSPORTU
W XXI WIEKU

 

 


Sopot, 28-30 maja 2018 r.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w

 

 

Konferencji Naukowej TranSopot 2018 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wiekuKonferencja jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu, których celem jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL. W przyszłorocznej edycji konferencji chcielibyśmy również zaproponować specjalnie dedykowaną sesję dla doktorantów i asystentów, która ma na celu rozpowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych przez naukowców nieposiadających stopnia doktora. Planujemy również wyjazd studyjny pod hasłem Gdańsk- różne oblicza miasta w drugim dniu konferencji.

 

Termin rejestracji i zgłaszania abstraktów został przedłużony do 31.01.2018 r.

 

 

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na sesję dla doktorantów i asystentów

 

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:


 

 

 

 

 

Prezydent
Miasta Sopotu

 

 

 

Prezydent
Miasta Gdyni

 

 

 

 

 

 

Partnerem medialnym  konferencji są: