O konferencji

 

KONFERENCJA NAUKOWA


WYZWANIA ROZWOJU TRANSPORTU
W XXI WIEKU

 

 


Sopot, 29-31 maja 2017 r.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w

 

 

Konferencji Naukowej TranSopot 2017 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wiekuKonferencja jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu, których celem jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL.  W przyszłorocznej edycji konferencji chcielibyśmy również zaproponować specjalnie dedykowaną sesję dla doktorantów i asystentów, która ma na celu rozpowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych przez naukowców nieposiadających stopnia doktora. Planujemy również wyjazd studyjny na Zamek w Malborku w drugim dniu konferencji.

 

 

Program konferencji 

  

 

Zaproszenie na konferencję - aktualizacja listopad 2016

Zaproszenie na sesję dla doktorantów i asystentów - aktualizacja listopad 2016

 

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:


Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent
Miasta Sopotu

 

 

 

Prezydent
Miasta Gdyni

 

 

 

 

 

 

Partnerem medialnym  konferencji są:

 

 Sponsorem konferencji są: