DANE UCZESTNIKA KONFERENCJI

imię: nazwisko:

Uczelnia, Wydział/Instytucja 

e-mail:

Jestem doktorantem:       tak   nie

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONFERENCJI:

      z artykułem    bez artykułu    wyłącznie artykuł (bez udziału w konferencji)


W PRZYPADKU UDZIAŁU Z ARTYKUŁEM

zgłaszam artykuł do publikacji w:

       - Springer Proceedings in Business and Economics
       - Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
DANE DO FAKTURY

Instytucja/Firma/osoba Prywatna:

ulica: nr : miejscowość:

kod pocztowy: -    NIP:

podaj wynik: 3+8=